Hava arıtımının ortamdan daha verimli bir şekilde yapılması için ortama temiz hava verilmesi gerekmektedir. Temiz hava girişi çoğu uygulamada doğal yollarla ortama girmektedir fakat, temiz hava girişinin olmadığı mutfaklar da oldukça fazladır. Bu mutfaklarda temiz hava akışının sağlanması gerekmektedir. Örneğin; 10.000 m³/h emiş debisine sahip davlumbaz ve filtre sistemi kullanılıyorsa ortama en az 8.000 m³/h temiz hava girişinin olması gerekmektedir. Eğer bu işlem yapılmazsa cihazın verimliliği düşer ve sağlıklı bir şekilde hava arıtımı yapılamaz. 
Davlumbazın sürekli çalışmak zorunda olduğu mutfaklarda içerdeki hava belli bir süre sonra azalabilir, bu durum istenmeyen bir olaydır. Bu durum, mutfak içerisindeki hava azalmasından ötürü davlumbazın performansını düşürecektir. Bu olay hem elektrostatik filtreyi hem de davlumbazın verimliliğini büyük ölçüde etkileyecektir. 
 
Avantajları
1.Ortama temiz hava girişi sayesinde istenmeyen türbülanslar olmaz. 
2.Proje başlangıcında anlaşılan debilere sadık kalınır.        
3.Yüksek debide cihaz kullanımına gerek kalmaz.
4.Ortamdaki temiz hava dengesi iyi yapılırsa duman filtrasyonu daha verimli gerçekleşir.