HORECA Elektrostatik Filtre, elektrostatik çökeltme yöntemi ile, 0.3 μm boyutuna kadar olan partikülleri  %98 oranında yakalar. Bunun anlamı, pişirme esnasında oluşan yağ ve dumanın tamamına yakının filtre edilmesidir.              

Standart elektrostatik filtrelerde, bir hücre için ortalama toplayıcı yüzey alanı 14 m² civarı iken, HORECA Elektrostatik Hücrede 18,4 m²'dir. Ayrıca diğerlerinden farklı olarak voltaj değerleri, 6-12 KV değil, 7 KV / 14 KV'dır. Bu ve benzeri farklılıklarla, HORECA yüksek performans ve etkin verimlilik sağlar.                             

 

               Partiküller yüksek voltaj elektrik alan bölgesinden geçer. (iyonizer) Burada parçacıklar pozitif (+) elektrik yükü ile yüklenir.  Bu pozitif yüklü partiküller eşit aralıklı paralel dizilmiş toplama plakalarından geçer. Bu yüzeyler sırasıyla negatif (-)ve pozitif (+) yüklüdür. Pozitif yüklü yüzeyler bu parçacıkları iterken, negatif yüklü yüzeyler bu parçacıkları çeker ve toplar.      

    

HORECA Elektrostatik Filtre, doğru proje ve ekipman seçimi ile, pişirme esnasında oluşan yağ buharı ve dumanı %98 oranında filtre eder.                             

TEK GEÇİŞLİ UYGULAMA                                           

3.000 m³/h - 9.000 m³/h hava debileri arasında,                               

hafif pişirme yoğunluğunun olduğu noktalarda                                 

kullanılır. Kanal tipi veya bir santral içerisinde                                    

 uygulanabilir.                                 

 

STACKED UYGULAMA                                  

9.000 m³/h ve üzeri hava debilerinde, hafif pişirme yo-                                  

ğunluğunun olduğu noktalarda kullanılır. İstifli cihaz                                       

sayısını artırarak kapasite yükselir. Kanal tipi veya bir                                     

santral içerisinde uygulanabilir.                 

 

ÇİFT GEÇİŞLİ UYGULAMA                                          

Pişirme yoğunluğunun ağır olduğu noktalarda                                   

uygulanır. İlk filtrenin kaçıracağı partikülleri                                       

ikinci geçiş filtre tutar. İstiflenerek de uygulana-                               

bilip hava debisinde sınır yoktur. Duruma göre                                  

üç geçişli olarak da uygulanabilir. Kanal tipi                                       

veya bir santral içerisinde uygulanabilir.                               

 

SANTRAL UYGULAMA                                 

Ön filtre, elektrostatik filtre, aktif karbon filtre ve                                           

fandan oluşan sabit veya modüler olarak uygulana-                                       

bilen kompakt bir sistemdir. Tavan arası, çatı, teras                                       

vb. gibi dış etkenlere maruz kalabilecek ortamlarda                                        

rahatlıkla çalışabilmektedir.