ÇALIŞMA PRENSİBİ

Mutfak egzoz fanı ile çekilen kirli hava, davlumbazda toplanarak hava kanallarından elektrostatik filtreye ulaşır. Hava, ilk olarak sistemde standart olarak bulunan paslanmaz yağ tutucu metal filtrede büyük partiküllerden arındırılır ve elektrostatik filtreye ulaşır. Burada 0,3 mikron boyutuna kadar olan partiküller iyonizer kısma temas eder. İyonizer kısımda pozitif elektrik yükü ile yüklenen partiküller daha sonrasında eşit aralıklarla dizilimiş olan toplayıcı yüzeye ulaşır. Negatif ve pozitif yüklenmiş olan toplayıcı yüzey plakaları, partikülleri çekip toplar ve bu şekilde yüzeye yapışır. Toplayıcı yüzeylere yapışan yağ partikülleri, belirli periyotlarda temizlenir. Bu sayede elektrostatik filtre uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Elektrostatik filtrede standart olarak bulunan yağ tahliye vanası ile iç filtreden süzülerek tavada toplanan yağlar tahliye edilir.